Sekcja Badawcza


Sekcja Badawcza naszego Koła zajmuje się prowadzeniem badań naukowych w dziedzinie Nauk o Ziemi. Studenci angażują się w pracę istniejących grup badawczych, gdzie mogą asystować podczas prowadzenia pomiarów geofizycznych. W Sekcji Badawczej wspieramy także własne inicjatywy studentów, którzy prowadzą własne badania w dziedzinie szeroko pojętej geofizyki i geologii.


Wybrane projekty własne


CIGaR

Zmiany pól fizycznych w obszarach objętych podpowierzchniowym zapłonem.

Rdzenie

Profilowanie spektrometryczne gamma wybranych formacji skał osadowych.

AMMy

Odtwarzanie struktury kopalni w Szklarach za pomocą metod geofizycznych.


Chcesz nawiązać z nami współpracę naukową?